Bản tin Bizman Media | Số 08.2024

14-05-2024 880 lượt xem

Bizman Media “Tổ hợp Truyền thông – Quảng cáo – Giải trí“ Để đăng ký dịch vụ hoặc tìm hiểu thêm về sản phẩm, Quý khách vui lòng liên hệ qua Hotline: 094 986 9898 Email: info@bizman.com.vn Miền Bắc: 65 Hàm Long, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội – Tel: […]

Bản tin Bizman Media | Số 07.2024

04-03-2024 3.980 lượt xem

Bizman Media “Tổ hợp Truyền thông – Quảng cáo – Giải trí“ Để đăng ký dịch vụ hoặc tìm hiểu thêm về sản phẩm, Quý khách vui lòng liên hệ qua Hotline: 094 986 9898 Email: info@bizman.com.vn Miền Bắc: 65 Hàm Long, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội – Tel: […]

E-Magazine 03 | BIZMAN MEDIA MỞ RỘNG KÍCH THƯỚC MÀN HÌNH LED TẠI NÚT GIAO THÁI HÀ – CHÙA BỘC – TÂY SƠN

01-12-2023 5.220 lượt xem

E-Magazine 03 | BIZMAN MEDIA MỞ RỘNG KÍCH THƯỚC MÀN HÌNH LED TẠI NÚT GIAO THÁI HÀ – CHÙA BỘC – TÂY SƠN Bizman Media “Tổ hợp Truyền thông – Quảng cáo – Giải trí“ Để đăng ký dịch vụ hoặc tìm hiểu thêm về sản phẩm, Quý khách vui […]

Bản tin Bizman Media | Số 06.2023

08-11-2023 6.088 lượt xem

Bizman Media “Tổ hợp Truyền thông – Quảng cáo – Giải trí“ Để đăng ký dịch vụ hoặc tìm hiểu thêm về sản phẩm, Quý khách vui lòng liên hệ qua Hotline: 094 986 9898 Email: info@bizman.com.vn Miền Bắc: 65 Hàm Long, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội – Tel: […]

Bản tin Bizman Media | Số 05.2023

02-10-2023 6.336 lượt xem

Bizman Media “Tổ hợp Truyền thông – Quảng cáo – Giải trí“ Để đăng ký dịch vụ hoặc tìm hiểu thêm về sản phẩm, Quý khách vui lòng liên hệ qua Hotline: 094 986 9898 Email: info@bizman.com.vn Miền Bắc: 65 Hàm Long, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội – Tel: […]

Bản tin Bizman Media | Số 04.2023

25-08-2023 7.204 lượt xem

Bản tin Bizman Media | Số 04.2023 Bizman Media “Tổ hợp Truyền thông – Quảng cáo – Giải trí“ Để đăng ký dịch vụ hoặc tìm hiểu thêm về sản phẩm, Quý khách vui lòng liên hệ qua Hotline: 094 986 9898 Email: info@bizman.com.vn Miền Bắc: 65 Hàm Long, Phường Hàng Bài, […]

E-Magazine 02 | Đặt Quảng Cáo Tiếp Cận Hàng Triệu Du Khách Sắp Tới Hà Nội

21-07-2023 7.700 lượt xem

Bizman Media “Tổ hợp Truyền thông – Quảng cáo – Giải trí“ Để đăng ký dịch vụ hoặc tìm hiểu thêm về sản phẩm, Quý khách vui lòng liên hệ qua Hotline: 094 986 9898 Email: info@bizman.com.vn Miền Bắc: 65 Hàm Long, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội – Tel: […]

Bản tin Bizman Media | Số 03.2023 | Hè Rực Rỡ – Ưu Đãi Quảng Cáo Hết Cỡ

23-06-2023 9.808 lượt xem

Ngày phát hành: 22/03/2023

E-Magazine 01 | QUẢNG CÁO TRÊN XE ĐẨY HÀNH LÝ

15-06-2023 11.296 lượt xem

Ngày phát hành: 02/06/2023

Bản tin Bizman Media | Số 02.2023

12-06-2023 11.544 lượt xem

Ngày phát hành: 19/05/2023