Bảng QC cao tốc 5B – Hà Nội – Hải Phòng – 22+550 - 43B