Bảng QC cao tốc 5B – Hà Nội – Hải Phòng – 23+500 -45B