Bảng QC quốc lộ 1A – Phan Thiết – Bình Thuận – 1709+025