Bảng QC tại dải phân cách Nguyễn Tất Thành – CLKH-20+680