Bảng quảng cáo quốc lộ 1A – Hà Nội – Lạng Sơn – 12B