Bảng quảng cáo quốc lộ – Võ Văn Kiệt – Hà Nội – 33A