Hộp đèn sân bay - Nội Bài - NB -T1B - HĐ - OP50 - OP64