Bizman Media ra mắt 3 bảng quảng cáo tại nút giao đường Trường Chinh – Vũ Lăng, Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng

Bizman Media ra mắt 3 bảng quảng cáo tại nút giao đường Trường Chinh – Vũ Lăng, Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng

1. Vị trí CLOT4: Bảng ốp hông tường nhà số 1 đường Vũ Lăng, nút giao Vũ Lăng – Trường Chinh. Bảng có kích thước lớn, đặt tại vị trí cao, đón được toàn bộ lưu lượng phương tiện giao thông từ đường Trường Chinh đi hướng Cầu Đỏ Huế nên hiệu quả quảng cáo vô cùng cao.

Hướng nhìn gần từ Cầu vượt Ngã 3 Huế đi Cầu Đỏ  

Thông tin:

 • Mã vị trí/ Mã hiệu : CLOT4/ ĐN-CL-OT4.
 • Kích thước : 8m (ngang) x 6m (cao) x 1 mặt.
 • Hình thức : Bảng ốp tường, căng bạt Hiflex.
 • Lưu lượng : 440 – 450 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.
 • Tầm nhìn : 300m – 500m.
 • Giá thuê/Hệ thống đèn: Liên hệ phòng KD/ 10 bộ đèn.
 • Hiện trạng : Chưa dựng.

2. Vị trí CLOT5: Bảng ốp hông tường nhà số 1 đường Vũ Lăng, nút giao Trường Chinh – Vũ Lăng. Bảng có kích thước lớn, đặt tại vị trí cao, đón được toàn bộ lưu lượng phương tiện giao thông từ đường Trường Chinh đi hướng cầu vượt Ngã 3 Huế nên hiệu quả quảng cáo vô cùng cao.

Hướng nhìn xa từ Trường Chinh đi Cầu vượt Ngã 3 Huế

 • Mã vị trí/ Mã hiệu : CLOT5/ ĐN-CL-OT5.
 • Kích thước : 8m (ngang) x 6m (cao) x 1 mặt.
 • Hình thức : Bảng ốp tường, căng bạt Hiflex.
 • Lưu lượng : 440 – 450 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.
 • Tầm nhìn : 300m – 500m.
 • Giá thuê/Hệ thống đèn: Liên hệ phòng KD/ 10 bộ đèn.
 • Hiện trạng : Chưa dựng.

3. Vị trí CLOT6: Bảng ốp tường mặt tiền ngôi nhà số 1, đường Vũ Lăng nằm tại nút giao Vũ Lăng – Trường Chinh. Bảng có kích thước lớn, đặt tại vị trí đón được toàn bộ lưu lượng phương tiện giao thông trên QL1A (Đường Trường Chinh), nên hiệu quả quảng cáo vô cùng cao.

Hướng nhìn từ QL1 (Trường Chinh) –  Vũ Lăng

 • Mã vị trí/ Mã hiệu : CLOT6/ ĐN-CL-OT6.
 • Kích thước : 12m (ngang) x 6m (cao) x 1 mặt.
 • Hình thức : Bảng ốp tường, căng bạt Hiflex.
 • Lưu lượng : 440 – 450 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.
 • Tầm nhìn : 300m – 500m.
 • Giá thuê/Hệ thống đèn: Liên hệ phòng KD/ 10 bộ đèn.
 • Hiện trạng : Chưa dựng.

Để thuê bảng quảng cáo Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua hotline: 094 986 9898

Quan tâm: Fanpage Bizman | Youtube Bizman | Hồ sơ năng lực Bizman