Bizman Media ra mắt 8 bảng quảng cáo trên đường Nguyễn Tất Thành, Từ Cảng HKQT Cam Ranh vào Thành Phố Nha Trang

Bizman Media ra mắt 8 bảng quảng cáo trên đường Nguyễn Tất Thành, Từ Cảng HKQT Cam Ranh vào Thành Phố Nha Trang

1. Vị trí Km19 + 700: Nằm trên dải phân cách đường Nguyễn Tất Thành – nối Cảng HKQT Cam Ranh đi Tp. Nha Trang thuộc địa phận xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Bảng có kích thước lớn, nằm vị trí thoáng, không bị che khuất tầm nhìn, đón được toàn bộ hướng nhìn của người tham giao thông đi qua khu vực này nên hiệu quả quảng cáo vô cùng cao.

Hướng nhìn từ Cảng HKQT Cam Ranh – Tp. Nha Trang.

Hướng nhìn từ Tp. Nha Trang – Cảng HKQT Cam Ranh.

Thông tin:

 • Mã hiệu : CLKH-19+700
 • Kích thước : 15m (ngang) × 9m (cao) x 2 mặt 
 • Hình thức : Bảng 2 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hiflex
 • Tầm nhìn : 1500m – 2000m
 • Lưu lượng : 240 – 250 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm
 • Giá thuê/Hệ thống chiếu sáng: Liên hệ Phòng Kinh doanh/ 24 bộ đèn

2. Vị trí Km20 + 400: Nằm trên dải phân cách đường Nguyễn Tất Thành – nối Cảng HKQT Cam Ranh đi Tp. Nha Trang thuộc địa phận xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Bảng có kích thước lớn, nằm vị trí thoáng, không bị che khuất tầm nhìn, đón được toàn bộ hướng nhìn của người tham giao thông đi qua khu vực này.

Hướng nhìn từ Cảng HKQT Cam Ranh – Tp. Nha Trang.

Hướng nhìn từ Tp. Nha Trang – Cảng HKQT Cam Ranh.

 • Mã hiệu : CLKH-20+400
 • Kích thước : 15m (ngang) × 9m (cao) x 2 mặt 
 • Hình thức : Bảng 2 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hiflex
 • Tầm nhìn : 1500m – 2000m
 • Lưu lượng : 240 – 250 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm
 • Giá thuê/Hệ thống chiếu sáng: Liên hệ Phòng Kinh doanh/ 24 bộ đèn
 • Hiện trạng : Chưa dựng

3. Vị trí Km20 + 680: Nằm trên dải phân cách đường Nguyễn Tất Thành – nối Cảng HKQT Cam Ranh đi Tp. Nha Trang thuộc địa phận xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Bảng có kích thước lớn, nằm vị trí thoáng, không bị che khuất tầm nhìn, đón được toàn bộ hướng nhìn của người tham giao thông đi qua khu vực này.

Hướng nhìn từ Cảng HKQT Cam Ranh – Tp. Nha Trang.

Hướng nhìn từ Tp. Nha Trang – Cảng HKQT Cam Ranh.

 • Mã hiệu : CLKH-20+680
 • Kích thước : 15m (ngang) × 9m (cao) x 2 mặt 
 • Hình thức : Bảng 2 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hiflex
 • Tầm nhìn : 1500m – 2000m
 • Lưu lượng : 240 – 250 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm
 • Giá thuê/Hệ thống chiếu sáng: Liên hệ Phòng Kinh doanh/ 24 bộ đèn
 • Hiện trạng : Chưa dựng

4. Vị trí Km21: Nằm trên dải phân cách đường Nguyễn Tất Thành – nối Cảng HKQT Cam Ranh đi Tp. Nha Trang thuộc địa phận xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Bảng có kích thước lớn, nằm  vị trí thoáng, không bị che khuất tầm nhìn, đón được toàn bộ hướng nhìn của người tham giao thông đi qua khu vực này.

Hướng nhìn từ Cảng HKQT Cam Ranh – Tp. Nha Trang.

Hướng nhìn từ Tp. Nha Trang – Cảng HKQT Cam Ranh.

 • Mã hiệu : CLKH-21
 • Kích thước : 15m (ngang) × 9m (cao) x 2 mặt 
 • Hình thức : Bảng 2 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hiflex
 • Tầm nhìn : 1500m – 2000m
 • Lưu lượng : 240 – 250 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm
 • Giá thuê/Hệ thống chiếu sáng: Liên hệ Phòng Kinh doanh/ 24 bộ đèn

5. Vị trí Km21 + 970: Nằm trên dải phân cách đường Nguyễn Tất Thành – nối Cảng HKQT Cam Ranh đi Tp. Nha Trang thuộc địa phận xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Bảng có kích thước lớn, nằm  vị trí thoáng, không bị che khuất tầm nhìn, đón được toàn bộ hướng nhìn của người tham giao thông đi qua khu vực này.

Hướng nhìn từ Cảng HKQT Cam Ranh – Tp. Nha Trang.

Hướng nhìn từ Tp. Nha Trang – Cảng HKQT Cam Ranh.

 • Mã hiệu : CLKH-21+970
 • Kích thước : 15m (ngang) × 9m (cao) x 2 mặt 
 • Hình thức : Bảng 2 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hiflex
 • Tầm nhìn : 1500m – 2000m
 • Lưu lượng : 240 – 250 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm
 • Giá thuê/Hệ thống chiếu sáng: Liên hệ Phòng Kinh doanh/ 24 bộ đèn
 • Hiện trạng : Chưa dựng

6. Vị trí Km22 + 270: Nằm trên dải phân cách đường Nguyễn Tất Thành – nối Cảng HKQT Cam Ranh đi Tp. Nha Trang thuộc địa phận xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Bảng có kích thước lớn, nằm  vị trí thoáng, không bị che khuất tầm nhìn, đón được toàn bộ hướng nhìn của người tham giao thông đi qua khu vực này.

Hướng nhìn từ Cảng HKQT Cam Ranh – Tp. Nha Trang.

Hướng nhìn từ Tp. Nha Trang – Cảng HKQT Cam Ranh.

 • Mã hiệu : CLKH-22+270
 • Kích thước : 15m (ngang) × 9m (cao) x 2 mặt 
 • Hình thức : Bảng 2 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hiflex
 • Tầm nhìn : 1500m – 2000m
 • Lưu lượng : 240 – 250 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm
 • Giá thuê/Hệ thống chiếu sáng: Liên hệ Phòng Kinh doanh/ 24 bộ đèn
 • Hiện trạng : Chưa dựng

7. Vị trí Km25 + 650: Nằm trên dải phân cách đường Nguyễn Tất Thành – nối Cảng HKQT Cam Ranh đi Tp. Nha Trang thuộc địa phận xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Bảng có kích thước lớn, nằm  vị trí thoáng, không bị che khuất tầm nhìn, đón được toàn bộ hướng nhìn của người tham giao thông đi qua khu vực này.

Hướng nhìn từ Cảng HKQT Cam Ranh – Tp. Nha Trang.

Hướng nhìn từ Tp. Nha Trang – Cảng HKQT Cam Ranh.

 • Mã hiệu : CLKH-25+650
 • Kích thước : 15m (ngang) × 9m (cao) x 2 mặt 
 • Hình thức : Bảng 2 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hiflex
 • Tầm nhìn : 1500m – 2000m
 • Lưu lượng : 240 – 250 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm
 • Giá thuê/Hệ thống chiếu sáng: Liên hệ Phòng Kinh doanh/ 24 bộ đèn

8. Vị trí Km26 + 400: Nằm trên dải phân cách đường Nguyễn Tất Thành – nối Cảng HKQT Cam Ranh đi Tp. Nha Trang thuộc địa phận xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Bảng có kích thước lớn, nằm vị trí thoáng, không bị che khuất tầm nhìn, đón được toàn bộ hướng nhìn của người tham giao thông đi qua khu vực này.

Hướng nhìn từ Cảng HKQT Cam Ranh – Tp. Nha Trang.

Hướng nhìn từ Tp. Nha Trang – Cảng HKQT Cam Ranh.

 • Mã hiệu : CLKH-26+400
 • Kích thước : 15m (ngang) × 9m (cao) x 2 mặt 
 • Hình thức : Bảng 2 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hiflex
 • Tầm nhìn : 1500m – 2000m
 • Lưu lượng : 240 – 250 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm
 • Giá thuê/Hệ thống chiếu sáng: Liên hệ Phòng Kinh doanh/ 24 bộ đèn
 • Hiện trạng : Chưa dựng

Để thuê bảng quảng cáo Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua hotline: 094 986 9898

Quan tâm: Fanpage Bizman | Youtube Bizman | Hồ sơ năng lực Bizman