Bizman Media

Chiến lược kinh doanh quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp

Chiến lược kinh doanh quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp

Chiến lược kinh doanh là một công cụ mạnh mẽ để giúp doanh nghiệp đạt được các mục tiêu kinh doanh, xác định các chiến lược và chiến thuật doanh nghiệp cần thực hiện trong công ty của mình. Chiến lược kinh doanh cũng hướng dẫn nhiều quyết định trong tổ chức của bạn, chẳng hạn như thuê nhân viên mới.

Việc tạo ra một chiến lược kinh doanh phù hợp với tầm nhìn mà bạn có cho công ty của mình cần có thời gian và sự phát triển. Trong bài viết này, Bizman media sẽ thảo luận về chiến lược kinh doanh là gì và tại sao nó lại quan trọng, các thành phần của chiến lược kinh doanh giúp bạn tạo ra ý tưởng cho công ty của mình.

1 – Chiến lược kinh doanh là gì

Chiến lược kinh doanh đề cập đến các hành động và quyết định mà một công ty thực hiện để đạt được các mục tiêu kinh doanh và cạnh tranh trong ngành của mình. Nó xác định những gì doanh nghiệp cần phải làm để đạt được các mục tiêu của mình, có thể giúp hướng dẫn quá trình ra quyết định tuyển dụng và phân bổ nguồn lực. Một chiến lược kinh doanh giúp các bộ phận khác nhau làm việc cùng nhau, đảm bảo các quyết định của bộ phận hỗ trợ định hướng chung của công ty.

Chiến lược kinh doanh là gì

2 – Tại sao chiến lược kinh doanh lại quan trọng

Có một số lý do tại sao chiến lược kinh doanh lại quan trọng đối với tổ chức, bao gồm:

  • Lập kế hoạch: Chiến lược kinh doanh giúp bạn xác định các bước chính mà bạn sẽ thực hiện để đạt được mục tiêu kinh doanh của mình.
  • Điểm mạnh và điểm yếu: Quá trình tạo chiến lược kinh doanh cho phép bạn xác định và đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của công ty, tạo ra một chiến lược sẽ tận dụng điểm mạnh của bạn và khắc phục hoặc loại bỏ điểm yếu của bạn.
  • Hiệu quả: Chiến lược kinh doanh cho phép bạn phân bổ hiệu quả các nguồn lực cho các hoạt động kinh doanh của mình, điều này sẽ tự động làm cho bạn hiệu quả hơn.
  • Kiểm soát: Nó cho phép bạn kiểm soát nhiều hơn các hoạt động bạn đang thực hiện để đạt được mục tiêu của tổ chức, vì bạn hiểu được con đường mình đang đi và có thể dễ dàng đánh giá xem các hoạt động của bạn có đưa bạn đến gần mục tiêu hay không.
  • Lợi thế cạnh tranh: Bằng cách xác định một kế hoạch rõ ràng về cách bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình, bạn có thể tập trung vào việc tận dụng thế mạnh của mình, sử dụng chúng như một lợi thế cạnh tranh làm cho công ty của bạn trở nên độc nhất.

Tầm quan trọng của chiến lược kính doanh

3 – Các yếu tố cấu tạo nên chiến lược kinh doanh hiệu quả

3.1 – Tầm nhìn và mục tiêu kinh doanh

Chiến lược kinh doanh nhằm giúp bạn đạt được các mục tiêu kinh doanh của mình. Với tầm nhìn về hướng đi của doanh nghiệp, bạn có thể tạo ra các chỉ dẫn rõ ràng trong chiến lược kinh doanh về những việc cần phải làm và ai là người chịu trách nhiệm về việc đó.

3.2 – Giá trị cốt lõi

Chiến lược kinh doanh hướng dẫn các giám đốc điều hành cấp cao nhất cũng như các bộ phận về những điều nên và không nên làm, theo các giá trị cốt lõi của tổ chức.

3.3 – Phân tích SWOT

SWOT là viết tắt của điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa. Phân tích này được bao gồm trong mọi chiến lược kinh doanh, vì nó cho phép công ty dựa vào thế mạnh của mình và sử dụng chúng như một lợi thế. Nó cũng làm cho công ty nhận thức được bất kỳ điểm yếu hoặc mối đe dọa nào.

3.4 – Chiến thuật

Nhiều chiến lược kinh doanh nêu rõ các chi tiết hoạt động về cách thức thực hiện công việc để tối đa hóa hiệu quả. Những người chịu trách nhiệm về chiến thuật hiểu những gì cần phải làm, tiết kiệm thời gian và công sức.

3.5 – Kế hoạch phân bổ nguồn lực

Một chiến lược kinh doanh bao gồm nơi bạn sẽ tìm thấy các nguồn lực cần thiết để hoàn thành kế hoạch, các nguồn lực sẽ được phân bổ như thế nào và ai là người chịu trách nhiệm thực hiện.

3.6 Đo lường

Chiến lược kinh doanh cũng bao gồm một cách để theo dõi kết quả đầu ra của công ty, đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty liên quan đến các mục tiêu đã được đặt ra trước khi đưa ra chiến lược.

Các yếu tố quyết định đến chiến lược kinh doanh

4 – Các cấp độ của chiến lược kinh doanh mà mọi doanh nghiệp cần tham khảo

Chiến lược cấp công ty : Chiến lược cấp công ty là một kế hoạch dài hạn, định hướng hành động, tích hợp và toàn diện do lãnh đạo cao nhất xây dựng . Nó được sử dụng để xác định ngành nghề kinh doanh, mở rộng và tăng trưởng, tiếp quản và sáp nhập, đa dạng hóa, hội nhập, các lĩnh vực mới để đầu tư và thoái vốn, v.v.

Chiến lược cấp kinh doanh : Các chiến lược liên quan đến một doanh nghiệp cụ thể được gọi là chiến lược cấp kinh doanh. Nó được phát triển bởi các tổng giám đốc , những người chuyển đổi sứ mệnh và tầm nhìn thành các chiến lược cụ thể. Nó giống như một bản thiết kế của toàn bộ doanh nghiệp.

Chiến lược cấp chức năng : Được phát triển bởi các nhà quản lý hoặc giám sát cấp một, chiến lược cấp chức năng liên quan đến việc ra quyết định ở cấp hoạt động liên quan đến các lĩnh vực chức năng cụ thể như tiếp thị, sản xuất, nhân sự, nghiên cứu và phát triển, tài chính, v.v.

Trong kinh doanh, luôn cần có nhiều chiến lược ở nhiều cấp độ khác nhau vì một chiến lược duy nhất không những không đủ mà còn không phù hợp. Do đó, một cấu trúc doanh nghiệp điển hình luôn sở hữu ba cấp độ.

Cấp độ thực hiện chiến lược kinh doanh

5 – 10 chiến lược kinh doanh thực tế được nhiều doanh nghiệp áp dụng

5.1 – Bán chéo nhiều sản phẩm hơn

Một số tổ chức tập trung vào việc bán nhiều sản phẩm hơn cho cùng một khách hàng. Chiến lược này hoạt động tốt cho các công ty cung cấp văn phòng và ngân hàng, cũng như các nhà bán lẻ trực tuyến. Bằng cách tăng số lượng sản phẩm được bán cho mỗi khách hàng, bạn có thể tăng kích thước giỏ hàng trung bình. Ngay cả một sự gia tăng nhỏ về quy mô giỏ hàng cũng có thể có tác động đáng kể đến lợi nhuận mà không cần phải chi tiền để có thêm khách hàng mới.

5.2 – Sản phẩm hoặc dịch vụ sáng tạo nhất

Nhiều công ty, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ hoặc ô tô, đang tạo ra sự khác biệt cho mình bằng cách tạo ra những sản phẩm tiên tiến nhất. Để sử dụng điều này làm chiến lược kinh doanh của mình, bạn cần phải xác định “đổi mới” sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với tổ chức của bạn hoặc cách bạn đổi mới.

5.3 – Tăng doanh số bán hàng từ các sản phẩm mới

Một số công ty thích đầu tư vào nghiên cứu và phát triển để liên tục đổi mới, ngay cả với những sản phẩm thành công nhất của bạn.

5.4 – Cải thiện dịch vụ khách hàng

Đây có thể là một chiến lược kinh doanh tốt nếu doanh nghiệp của bạn gặp vấn đề trong việc cung cấp dịch vụ khách hàng chất lượng. Một số công ty thậm chí đã tạo dựng được danh tiếng mạnh mẽ vì có dịch vụ khách hàng đặc biệt. Thông thường, các công ty gặp vấn đề trong một lĩnh vực cụ thể, do đó, chiến lược kinh doanh tập trung vào việc cải thiện dịch vụ khách hàng thường sẽ tập trung các mục tiêu của mình vào một số thứ như hỗ trợ trực tuyến hoặc trung tâm cuộc gọi hiệu quả hơn.

5.5 – Tạo ra một thị trường trẻ

Một số công ty lớn đang mua đứt hoặc sáp nhập các đối thủ cạnh tranh để dồn ép thị trường non trẻ. Đây là chiến lược phổ biến được các công ty trong danh sách Fortune 500 sử dụng để đạt được lợi thế trong một thị trường mới hoặc đang phát triển nhanh chóng. Mua lại một công ty mới cho phép một công ty lớn hơn cạnh tranh trong một thị trường mà trước đây nó không có sự hiện diện mạnh mẽ trong khi vẫn giữ chân được người dùng của sản phẩm hoặc dịch vụ.

5.6 – Sự khác biệt của sản phẩm

Đây là một chiến lược kinh doanh phổ biến, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp từ doanh nghiệp đến người tiêu dùng (B2C). Họ có thể phân biệt sản phẩm của mình bằng cách nêu bật thực tế là chúng có công nghệ, tính năng, giá cả hoặc kiểu dáng vượt trội.

5.7 – Các chiến lược định giá

Khi nói đến giá cả, các doanh nghiệp có thể giữ giá thấp để thu hút nhiều khách hàng hơn hoặc cung cấp cho sản phẩm của họ giá trị mong muốn bằng cách định giá chúng cao hơn mức mà hầu hết khách hàng bình thường có thể mua được. Nếu các công ty có kế hoạch giữ giá thấp, họ sẽ cần bán một lượng sản phẩm cao hơn nhiều, vì tỷ suất lợi nhuận thường rất thấp. Đối với những công ty chọn định giá sản phẩm của mình vượt ra ngoài tầm với của khách hàng thông thường, họ có thể duy trì tính độc quyền của sản phẩm trong khi vẫn giữ được tỷ suất lợi nhuận lớn trên mỗi sản phẩm.

5.8 – Lợi thế về công nghệ

Có được lợi thế về công nghệ, bạn thường có thể đạt được doanh số bán hàng tốt hơn, cải thiện năng suất hoặc thậm chí là thống trị thị trường. Điều này có nghĩa là đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, mua lại một công ty nhỏ hơn để tiếp cận với công nghệ của họ hoặc thậm chí có được những nhân viên có kỹ năng độc đáo sẽ mang lại lợi thế về công nghệ cho công ty.

5.9 – Cải thiện khả năng giữ chân khách hàng

Nhìn chung, việc giữ chân khách hàng dễ dàng hơn nhiều so với việc chi tiền để thu hút khách hàng mới, đó là lý do tại sao đây là một chiến lược tuyệt vời nếu bạn thấy cơ hội cải thiện khả năng giữ chân khách hàng. Chiến lược này yêu cầu bạn xác định các chiến thuật và dự án quan trọng để giữ chân khách hàng.

5.10 – Tính bền vững

Bạn có thể khởi chạy toàn bộ chiến lược kinh doanh nhằm tăng tính bền vững của doanh nghiệp. Ví dụ, mục tiêu có thể là giảm chi phí năng lượng hoặc giảm dấu ấn của công ty bằng cách thực hiện một chương trình tái chế.

Các loại chiến lược kinh doanh đang được áp dụng

6 – Kết luận

Muốn công ty của bạn thành công và hoạt động tốt hơn đối thủ cạnh tranh của bạn? Hãy có những chiến lược kinh doanh cụ thể và rõ ràng cùng với đó là việc đưa ra những kế hoạch hành động để chiến lược kinh doanh đó có hiệu quả đem về doanh thu và phát triển doanh nghiệp.

Chiến lược kinh doanh là một trong những yếu tố quan trọng giúp công ty tiết kiệm ngân sách tránh đối đầu với những đối thủ có tiềm lực về tài chính cũng như dễ dàng tiếp cận khách hàng đem lại hiệu quả cao về doanh thu.

Ý kiến

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

Bài viết cùng chuyên mục

BIZMAN ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP: CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI LÊN TỚI 800 TỶ ĐỒNG

https://bizmanmedia.vn/uu-dai-tang-doanh-so/images/videos.mp4 Trước làn sóng đại dịch lần thứ 4, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đại dịch gây tác động tiêu cực lên tới 87,2% các doanh nghiệp (Theo thống kê của VCCI). Đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ, du lịch, thậm chí… Continue reading BIZMAN ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP: CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI LÊN TỚI 800 TỶ ĐỒNG

Xem thêm

BIZMAN Group & C.T Group: Ký kết hợp tác chiến lược – đồng hành cùng phát triển

Previous Next Nhằm khai thác thế mạnh, tiềm năng cũng như sử dụng hiệu quả nguồn lực để hoàn thành tốt mục tiêu kinh doanh, sáng nay 07/04/2021 tại văn phòng C.T Group đã diễn ra buổi ký kế Thỏa thuận Hợp tác Chiến lược toàn diện. Đây được xem là bước khởi đầu quan… Continue reading BIZMAN Group & C.T Group: Ký kết hợp tác chiến lược – đồng hành cùng phát triển

Xem thêm
PepsiCo logo (PRNewsfoto/PepsiCo)

8 chiến lược marketing của pepsico mà chúng ta có thể học hỏi

Thực tế, tất cả mọi người trên thế giới đều đã nghe nói về Pepsico. Thương hiệu đồ uống có ga hàng đầu này được thành lập sau khi Pepsi và Frito Lay hợp nhất vào năm 1965. Ngay cả khi có suy thoái kinh tế, trong thời gian đó các thương hiệu nước ngọt… Continue reading 8 chiến lược marketing của pepsico mà chúng ta có thể học hỏi

Xem thêm

Chevrolet thúc đẩy nhận thức về thương hiệu cho mới của hãng thông qua Lightbox ad

Khi đến thời điểm quảng bá Traverse 2014, Chevrolet đã triển khai chiến lược toàn diện trên nhiều kênh, thiết bị chéo, chạy các chiến dịch trên các nền tảng của Google. Đặc biệt, Chevrolet đã sử dụng Lightbox ad để giới thiệu Traverse mới theo cách hấp dẫn và có tác động: Nó tạo ra một… Continue reading Chevrolet thúc đẩy nhận thức về thương hiệu cho mới của hãng thông qua Lightbox ad

Xem thêm
Doanh nghiệp có kế hoạch quảng cáo sẽ bội thu doanh số như thế nào

Doanh nghiệp có kế hoạch quảng cáo sẽ bội thu doanh số như thế nào

Kế hoạch quảng cáo là một trong những bước đầu tiên khi một doanh nghiệp truyền thông thương hiệu hay sản phẩm, dịch vụ của mình tiếp cận tới khách hàng. Một kế hoạch quảng cáo là một kế hoạch chi tiết cho cách bạn sẽ sử dụng quảng cáo để thúc đẩy doanh nghiệp… Continue reading Doanh nghiệp có kế hoạch quảng cáo sẽ bội thu doanh số như thế nào

Xem thêm

Liên hệ tư vấn

Gặp ngay chuyên gia Bizman để giải quyết vấn đề của bạn