quảng cáo LED

NÚT GIAO HAI BÀ TRƯNG - PHAN CHU TRINH
MÀN HÌNH QUẢNG CÁO SÂN BAY TRÊN TOÀN QUỐC
MÀN HÌNH LED NỘI ĐÔ CÁC THÀNH PHỐ