Đào tạo

quảng cáo hộp đèn

Chương trình đào tạo sản phẩm quảng cáo hộp đèn của Bizman Media

17/11/2021 103.428 lượt xem

Chương trình đào tạo sản phẩm quảng cáo hộp đèn của Bizman Media đào tạo sản phẩm quảng cáo hộp đèn Biển quảng cáo hộp đèn xuất hiện từ khá sớm và vẫn được duy trì đến nay với hiệu quả truyền thông nó mang lại. Vì thế, để đáp […]

đào tạo màn hình LED

Chương trình đào tạo sản phẩm quảng cáo màn hình LED của Bizman Media

17/11/2021 56.184 lượt xem

Chương trình đào tạo sản phẩm quảng cáo màn hình LED của Bizman Media Đào tạo sản phẩm quảng cáo màn hình LED Là một trong những công ty đi đầu trong lĩnh vực phân phối và lắp đặt màn hình LED, Bizman luôn mang lại những sản phẩm với […]

sản phẩm biển quảng cáo ngoài trời

Chương trình đào tạo sản phẩm bảng quảng cáo ngoài trời của Bizman Media

16/11/2021 26.548 lượt xem

Chương trình đào tạo sản phẩm bảng quảng cáo ngoài trời của Bizman Media Đào tạo sản phẩm bảng quảng cáo ngoài trời Bizman Media là công ty hàng đầu về việc cung cấp và lắp đặt biển bảng quảng cáo ngoài trời tại các tỉnh thành phố. Lĩnh vực […]

đào tạo hội nhập

Chương trình đào tạo hội nhập của Bizman Media

16/11/2021 29.524 lượt xem

Chương trình đào tạo hội nhập của Bizman Media Ở Bizman Media, các chương trình đào tạo là hoạt động không thể thiếu. Những khóa đào tạo là nơi giúp các các bộ nhân viên, đặc biệt là nhân viên mới gia nhập đội ngũ Bizman tiếp cận gần hơn […]

đào tạo màn hình LED

ĐÀO TẠO SẢN PHẨM – HỆ THỐNG MÀN HÌNH LED TẠI CÁC CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ (P.2)

16/11/2021 23.324 lượt xem

[THÔNG BÁO] ĐÀO TẠO SẢN PHẨM ĐÀO TẠO SẢN PHẨM NỘI DUNG:  ĐÀO TẠO HỆ THỐNG MÀN HÌNH LED TẠI CÁC CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ (P.2) Thành phần tham gia: NVKD mới gia nhập Bizman Thời gian: 16h30 ngày 17/11/2021 Thời lượng: 60 phút Địa điểm: Phòng họp nhỏ […]

ĐÀO TẠO SẢN PHẨM – HỆ THỐNG MÀN HÌNH LED TẠI CÁC CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ

12/11/2021 32.004 lượt xem

[THÔNG BÁO] ĐÀO TẠO SẢN PHẨM ĐÀO TẠO SẢN PHẨM – HỆ THỐNG MÀN HÌNH LED TẠI CÁC CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI DUNG:  ĐÀO TẠO HỆ THỐNG MÀN HÌNH LED TẠI CÁC CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ Thành phần tham gia: NVKD mới gia nhập Bizman Thời gian: […]