Quốc lộ 1A, Thanh Hóa - Nghệ An (địa phận tỉnh Nghệ An)